РОО «Национальная Федерация Конькобежцев» Казахстана

        
        President
        Bolat Zhamishev 
                       

Honorary President
Krylov Vassiliy

 

  Vice President  Saken Mussaibekov
  Vice President   Oksana Ten
  Executive Director
 Radik Bikchantayev
  General Secretary  Anzhelika Makisheva
  Executive committee  
     Madygali Karsybekov (Short-track)
     Alexander Gavrilov (Speed skating)
     Yuriy Guskov (Figure skating)
  Audit committee
 
    Vitaly Kopalnyuk
    Dmitry Kalinovskiy
    Rahimzhan Satayev
  Disciplinary committee
 
  Chairman Sergey Avdeyev
    Dmitry Kalinovskiy
 
Andrey Panfilov

 


Партнеры

http://glass-house.kz/www.olympic.kz